மேல்_பின்

காணொளி

  • சிராய்ப்பு பொருள் உற்பத்தி

    Zhengzhou Xinli Wear-Resistant Materials Co. Ltd என்பது உராய்வை உற்பத்தி செய்யும் ஒரு தொழில்முறை தொழிற்சாலை ஆகும்.

  • பிரவுன் ஃப்யூஸ்டு அலுமினா தொழிற்சாலை

    உயர்தர பிரவுன் ஃப்யூஸ்டு அலுமினா உங்கள் பயனற்ற மற்றும் சிராய்ப்பு

  • 46# பச்சை சிலிக்கான் கார்பைடு

    பச்சை சிலிக்கான் கார்பைடு பெட்ரோலியம் கோக் மற்றும் உயர்தர சிலிக்காவிலிருந்து முக்கிய மூலப்பொருளாக தயாரிக்கப்படுகிறது.

12>> பக்கம் 1/2